Leievilkår Våge/Foldnes Grendalag

Leievilkår Våge Foldnes Grendalag

1. Det er ikke lov å drive fremleie.
2. Kun leies ut til lukket selskap.
3. Leier skal være over 25 år, og denne skal også være til stede på arrangementet.
4. Det skal være minimum 1 vakt pr 10 gjest på arrangement der de som leier er under 25.
5. De som leier skal betale et depositum på 3 000,- kontant ved overrekkelse av nøkkel. 
Dette tilbakebetales når leietaker leverer tilbake nøkkelen,     dersom alle leievilkår er oppfylt. 


6. LEIEPERIODER
 

HELG:
Fredag kl 12.00 til Søndag kl 16.00.

UKEDAG:
Grendahuset er fast utleid hver uke på enkelte av dagene. Sjekk
utleiekalenderen for info om dette Leie utover dette etter avtale.

 

7. PRISER

HELG:
Pris for medlemmer: 4.500,- inkl vasking. 
Pris for ikke medlemmer 5.500,- inkl vasking.

UKEDAG:
Medlemspris 450 kr.

Ikke medlem 800 kr for barnebesøk o.l. Leietaker vasker og rydder selv.

8. Betaling skal skje innen 1 uke før leieperioden. - Konto 3628 44 38099 eller VIPPS til 23009 Våge - Foldnes Grendalag
Avbestillingsgebyr 2500,- , dersom avbestilling senere enn 14 dager før leieperiode.
Kvittering på betalt leie og medlemskap skal medbringes ved henting av nøkkel!

9. Toalettpapir, tørkepapir, håndsepe og boss-sekker skal holdes av leietaker.

Ved leieperiodens slutt skal det være luftet og ryddet, dvs. kostet og /eller støvsuget. 
Bord og stoler skal være ryddet/vasket, oppvasken skal være tørket før den plasseres tilbake i skap/skuffer.

Vegger og dører skal vaskes hvis søl, og bosset skal være lagt i tilvist container. 

10. Bestikk, glass og servise skal telles over og legges på rett plass.

11. Skader på bygg og inventar, samt forsinkelser med tilbakelevering av
nøkkel og ekstra vask/rydding av utleier som medfører ekstra utgifter og
tid for laget skal dekkes av leier.

12. Henting av nøkkel og visning av bygget avtales med utleier på
mob:90867124 etter kl.17.00 og før kl.21.00